Sản phẩm đồ gỗ nội thất cao cấp

Đồ gỗ nội thất cao cấp

Tìm kiếm sản phẩm

Tìm kiếm sản phẩm trong vòng một giây

Sàn gỗ công nghiệp

Sàn gỗ công nghiệp

Sàn gỗ công nghiệp

Sàn gỗ công nghiệp

Chúng tôi  chuyên cung cấp, thi công sàn gỗ công nghiệp cho các công trình dân dụng, biệt thự, khu đô thị với các loại sàn gỗ chính hãng được sản suất từ công nghệ các nước phát triển như: Đức, ý, Thái Lan, Malaysia... với các hãng như: Janmi, INOVAR, Kahn, KRONOTEX, Perfect, Pilano, Sutra, VERTEX, Hormann, Thaixin, Pharaon, Wilson,Morser, NewSky....chúng tôi cam kết 100% sản phẩm chính hãng không bán hàng giả, kém chất lượng...

Sàn gỗ Hormann

Sàn gỗ Hormann HV1160

Sàn gỗ Hormann HV1160 Giá bán: 205.000 VNĐ

Sàn gỗ Hormann HV1008

Sàn gỗ Hormann HV1008 Giá bán: 205.000 VNĐ

Sàn gỗ Hormann HV1166

Sàn gỗ Hormann HV1166 Giá bán: 205.000 VNĐ

Sàn gỗ Hormann HV1184

Sàn gỗ Hormann HV1184 Giá bán: 205.000 VNĐ

Sàn gỗ Hormann HV1368

Sàn gỗ Hormann HV1368 Giá bán: 205.000 VNĐ

Sàn gỗ Hormann HV1186

Sàn gỗ Hormann HV1186 Giá bán: 205.000 VNĐ

Sàn gỗ Kahn

Sàn gỗ Kahn A859

Sàn gỗ Kahn A859 Giá bán: 325.000 VNĐ

Sàn gỗ Kahn A815

Sàn gỗ Kahn A815 Giá bán: 325.000 VNĐ

Sàn gỗ Kahn A818

Sàn gỗ Kahn A818 Giá bán: 325.000 VNĐ

Sàn gỗ Kahn A893

Sàn gỗ Kahn A893 Giá bán: 325.000 VNĐ

Sàn gỗ Kahn A826

Sàn gỗ Kahn A826 Giá bán: 325.000 VNĐ

Sàn gỗ Kahn A824

Sàn gỗ Kahn A824 Giá bán: 325.000 VNĐ

Sàn gỗ Locman

Sàn gỗ Locman L01

Sàn gỗ Locman L01 Giá cũ: 265.000 VNĐ Giá bán: 240.000 VNĐ

9.4%
Sàn gỗ Locman L02

Sàn gỗ Locman L02 Giá cũ: 265.000 VNĐ Giá bán: 240.000 VNĐ

9.4%
Sàn gỗ Locman L03

Sàn gỗ Locman L03 Giá bán: 265.000 VNĐ

Sàn gỗ LOCMAN L04

Sàn gỗ LOCMAN L04 Giá cũ: 265.000 VNĐ Giá bán: 240.000 VNĐ

9.4%
Sàn gỗ Locman L05

Sàn gỗ Locman L05 Giá cũ: 265.000 VNĐ Giá bán: 240.000 VNĐ

9.4%
Sàn gỗ Locman L06

Sàn gỗ Locman L06 Giá cũ: 265.000 VNĐ Giá bán: 240.000 VNĐ

9.4%

Sàn gỗ Morser

Sàn gỗ Morser 6828

Sàn gỗ Morser 6828 Giá bán: 300.000 VNĐ

Sàn gỗ Morser 6830

Sàn gỗ Morser 6830 Giá bán: 300.000 VNĐ

Sàn gỗ Morser 6829

Sàn gỗ Morser 6829 Giá bán: 300.000 VNĐ

Sàn gỗ Morser 6834

Sàn gỗ Morser 6834 Giá bán: 300.000 VNĐ

Sàn gỗ Morser 6835

Sàn gỗ Morser 6835 Giá bán: 300.000 VNĐ

Sàn gỗ Morser 6832

Sàn gỗ Morser 6832 Giá bán: 300.000 VNĐ

Sàn gỗ Perfect life

Sàn gỗ Perfect life 40025

Sàn gỗ Perfect life 40025 Giá cũ: 365.000 VNĐ Giá bán: 350.000 VNĐ

4.1%
Sàn gỗ Perfect life 0328

Sàn gỗ Perfect life 0328 Giá cũ: 365.000 VNĐ Giá bán: 350.000 VNĐ

4.1%
Sàn gỗ Perfect life 2055

Sàn gỗ Perfect life 2055 Giá cũ: 365.000 VNĐ Giá bán: 350.000 VNĐ

4.1%
Sàn gỗ Perfect life 6858

Sàn gỗ Perfect life 6858 Giá cũ: 365.000 VNĐ Giá bán: 350.000 VNĐ

4.1%
Sàn gỗ Perfect life 3856

Sàn gỗ Perfect life 3856 Giá cũ: 330.000 VNĐ Giá bán: 315.000 VNĐ

4.5%
Sàn gỗ Perfect life A826

Sàn gỗ Perfect life A826 Giá cũ: 330.000 VNĐ Giá bán: 315.000 VNĐ

4.5%

Sàn gỗ Ruby

Sàn gỗ Ruby R8009

Sàn gỗ Ruby R8009 Giá bán: 250.000 VNĐ

Sàn gỗ Ruby R8007

Sàn gỗ Ruby R8007 Giá bán: 250.000 VNĐ

Sàn gỗ Ruby R8006

Sàn gỗ Ruby R8006 Giá bán: 250.000 VNĐ

Sàn gỗ Ruby R8005

Sàn gỗ Ruby R8005 Giá bán: 250.000 VNĐ

Sàn gỗ Ruby R8003

Sàn gỗ Ruby R8003 Giá bán: 250.000 VNĐ

Sàn gỗ Ruby R8002

Sàn gỗ Ruby R8002 Giá bán: 250.000 VNĐ

Sàn gỗ Sutra

Sàn gỗ Sutra LH386 bản nhỏ

Sàn gỗ Sutra LH386 bản nhỏ Giá cũ: 250.000 VNĐ Giá bán: 240.000 VNĐ

4%
Sàn gỗ Sutra LH860 bản nhỏ

Sàn gỗ Sutra LH860 bản nhỏ Giá cũ: 250.000 VNĐ Giá bán: 240.000 VNĐ

4%
Sàn gỗ Sutra LH682  bản nhỏ

Sàn gỗ Sutra LH682 bản nhỏ Giá cũ: 250.000 VNĐ Giá bán: 240.000 VNĐ

4%
Sàn gỗ Sutra LH620 bản nhỏ

Sàn gỗ Sutra LH620 bản nhỏ Giá cũ: 250.000 VNĐ Giá bán: 240.000 VNĐ

4%
Sàn gỗ Sutra LH482 bản nhỏ

Sàn gỗ Sutra LH482 bản nhỏ Giá cũ: 250.000 VNĐ Giá bán: 240.000 VNĐ

4%

Sàn gỗ Thaixin

Sàn gỗ Thaixin 1031-BN

Sàn gỗ Thaixin 1031-BN Giá bán: 355.000 VNĐ

Sàn gỗ Thaixin 1067-12

Sàn gỗ Thaixin 1067-12 Giá bán: 355.000 VNĐ

Sàn gỗ Thaixin 10712-12

Sàn gỗ Thaixin 10712-12 Giá bán: 355.000 VNĐ

Sàn gỗ Thaixin 1048-12

Sàn gỗ Thaixin 1048-12 Giá bán: 355.000 VNĐ

Sàn gỗ Thaixin 2080-12

Sàn gỗ Thaixin 2080-12 Giá bán: 355.000 VNĐ

Sàn gỗ Thaixin 1031-12

Sàn gỗ Thaixin 1031-12 Giá bán: 355.000 VNĐ

Sàn gỗ Vertex

Sàn gỗ Vertex 369

Sàn gỗ Vertex 369 Giá bán: 265.000 VNĐ

Sàn gỗ Vertex 307

Sàn gỗ Vertex 307 Giá bán: 265.000 VNĐ

Sàn gỗ Vertex 618

Sàn gỗ Vertex 618 Giá bán: 265.000 VNĐ

Sàn gỗ Vertex 811

Sàn gỗ Vertex 811 Giá bán: 260.000 VNĐ

Sàn gỗ Vertex 600

Sàn gỗ Vertex 600 Giá bán: 260.000 VNĐ

Sàn gỗ Vertex 902

Sàn gỗ Vertex 902 Giá bán: 260.000 VNĐ

Sàn gỗ Wilson

Close